ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ชำระเงินจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดย
    โอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต 
        ชื่อบัญชี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        บัญชีเลขที่: 091-0-19008-1 
2. เลือกที่เมนู "ลงทะเบียน" หรือ คลิกที่นี่
        ลงทะเบียนรายบุคคล
        ลงทะเบียนหน่วยงาน (ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอัพโหลดเอกสารการชำระเงินในรูปแบบ PDF หรือ JPG